Ogłoszenie konkursu ofert – ochrona i promocja zdrowia 2024 rok

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 12 lutego 2024 roku ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2024 roku w dziedzinie promocji i ochrony zdrowia.

Termin składania ofert  1 marca 2024 r. – 22 marca 2024 r.

Termin realizacji zadań: 1 maja – 31 sierpnia 2024 r.

Szczegóły konkursu, regulamin konkursu znajdują się w załącznikach:

Rusza dziesiąta edycja konkursu grantowego Małopolska Lokalnie!

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych wraz ze Stowarzyszeniem Forum Oświatowe Klucze już po raz dziesiąty zapraszają małopolskich społeczników na spotkania informacyjne dotyczące konkursu grantowego Małopolska Lokalnie. Konkurs skierowany jest do zwykłych mieszkańców, którzy mają interesujący pomysł na działanie w swojej społeczności ale nie mają pieniędzy, żeby go zrealizować oraz do niewielkich, lokalnych organizacji pozarządowych, które szukają wsparcia na początku swojej działalności.

Małopolska Lokalnie to konkurs grantowy z dofinansowaniem do 6000 zł podzielony na dwie ścieżki wsparcia:

  • projekty społeczne, jeśli jesteście niewielką organizacją pozarządową lub grupą nieformalną
  • projekty rozwojowe dla niewielkich organizacji pozarządowych

Nabór projektów trwać będzie od 1 do 27 marca br.

Czym różni się konkurs Małopolska Lokalnie od innych? – Operatorzy stawiają na ciekawe pomysły i edukację. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych i Stowarzyszenie Forum Oświatowe Klucze wypracowały formułę w której fundusze zdobędą najlepsze pomysły, a nie najlepiej napisane wnioski. Jak co roku, będą koncentrować się na innowacyjnych projektach na rzecz dobra wspólnego w społecznościach lokalnych oraz na przemyślanych projektach rozwojowych dla organizacji. Ważnym elementem będzie także promocja działań lokalnych społeczników.

Zapraszamy na spotkanie informacyjne:

12.03. Niepołomice

Izba Regionalna- Centrum Organizacji Pozarządowych, ul. Zamkowa 5a, 32-005 Niepołomice

Godziny 17.00 – 19.00

Formularz zapisów: https://forms.office.com/e/9tU4MiFfTx

Kontakt organizacyjny: Łukasz Dubin, tel. 690 830 180, e-mail: lukasz.dubin@bis-krakow.pl

Dodatkowo, 4 marca lutego odbędzie się także spotkanie informacyjne on-line. Godziny: 17.30 – 19,30. Miejsce: on-line, aplikacja zoom i grupa Małopolska Lokalnie na Facebooku

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/qgKdHc6WzD

Więcej informacji można znaleźć na stronie https://malopolskalokalnie.pl na https://www.facebook.com/malopolskalokalnie oraz na grupie na Facebooku  https://www.facebook.com/groups/malopolskalokalnie

Operatorzy przygotowali także szkolenia on-line i inspiratorium wspierające pisanie wniosków. Szkolenia będą odbywać się na platformie zoom. Link do spotkania otrzymają Państwo w dniu szkolenia.

21.02. JAK KONSTRUOWAĆ REZULTATY JAKOŚCIOWE, CZYLI O WSKAŹNIKACH I SPOSOBACH ICH POMIARU

Godziny: 17-20.15

Formularz zapisów: https://forms.office.com/e/KRXhcEfxEu

29.02. KONFLIKT W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ, JAK SOBIE Z NIM RADZIĆ?

Godziny:17:00-20:15

Formularz zgłoszeniowy: https://forms.office.com/e/ReG3NW7JGM

11.03. JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT SPOŁECZNY DO PROGRAMU MAŁOPOLSKA LOKALNIE 2024?

Godziny: 17-20.15

Formularz zapisów: https://forms.office.com/e/SN4kPyLrKy

13.03. SZKOLENIE ON-LINE. JAK PRZYGOTOWAĆ PROJEKT ROZWOJOWY DO PROGRAMU MAŁOPOLSKA LOKALNIE 2024?

Godziny: 17-20.15

Formularz zapisów: https://forms.office.com/e/6xQu0BH00y

14.03. WARSZTAT INSPIRACYJNY ON-LINE. JAK DIAGNOZOWAĆ LOKALNE POTRZEBY?

Miejsce: zoom, link do spotkania otrzymają Państwo w dniu szkolenia

Godziny: 17-19

Formularz zapisów: https://forms.office.com/e/ENSNU8vxVk

18.03. JAK ZADBAĆ O DOSTĘPNOŚĆ W PROJEKTACH DOFINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW PUBLICZNYCH?

Godziny: 17-20.15

Formularz zapisów: https://forms.office.com/e/nF6g3W883n

Program Grantowy Małopolska Lokalnie jest współfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWE FIO na lata 2021-2030.

Z  poważaniem
Łukasz Lucjusz Dubin

Doradca ds. konkursu Małopolska Lokalnie

Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych
ul. Krasickiego 18, I piętro, 30-503 Kraków

Tel kom. 690 830 180
NIP 9452102152; REGON 120665488; KRS 0000301501
www.bis-krakow.pl   https://pl-pl.facebook.com/FundacjaBIS


Wezwanie do składanie uwag do oferty – art. 19 a – koło PZN OM w Wieliczce

Zarząd Powiatu Wielickiego informuje o uznaniu w dniu 12 lutego 2024 r. celowości dofinansowania w 2024 roku w trybie art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tryb pozakonkursowy) zadania pt. „Niewidomi zdobywają Beskid Sądecki – „Szczawnica”” wnioskowanego przez Stowarzyszenie – koło Polskiego Związku Niewidomych OM

Dofinansowanie realizacji zadań odbędzie się zgodnie procedurami wymienionymi
z art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U 2023
poz. 571).

Każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w Biuletynie Informacji Publicznej, w siedzibie oraz na stronie internetowej Powiatu Wielickiego, może zgłosić uwagi do przedstawionych ofert. Zarząd Powiatu Wielickiego zaprasza zainteresowane podmioty/osoby do zgłaszania ewentualnych uwag do przedstawionych ofert. Uwagi można zgłaszać mailem na adres pozytek@powiatwielicki.pl.

Po upływie 7–dniowego terminu oraz po pozytywnym rozpatrzeniu uwag, Zarząd Powiatu Wielickiego niezwłocznie zawrze umowę o wsparcie realizacji wnioskowanego zadania publicznego.

Swego nie znacie, cudze chwalicie

W ramach projektu sfinansowanego ze środków Fundacji Orlen pt. „Swego nie znacie, cudze chwalicie” odwiedziliśmy Kopalnię Soli w Bochni.

W dniu 26 stycznia 2024 w grupie 44 osób uczestniczyliśmy w niezwykłej podróży trasą turystyczną z ekspozycją multimedialną, która była doskonale przystosowana do osób niepełnosprawnych i seniorów. Po pożywnym posiłku mieliśmy dużo sił do zwiedzenia podziemnych tuneli. Przewodnicy zanurzyli Nas w wspaniałą historię, a dzięki dopracowanym podziemnym ekspozycjom czuliśmy się jak podczas podróży w czasie. Po poznaniu historii kopalni od czasów średniowiecznych do czasów współczesnych udaliśmy się na odpoczynek w Komorze Ważyn. Noc spędzona w środowisku podziemnych wyrobisk wpłynęła pozytywnie na stan dróg oddechowych naszych uczestników oraz była doskonałym relaksem i wspólnie spędzonym czasem.