Ogólnopolski konkurs mikrograntów „Centrum dla Rodziny”

Konkurs mikrograntów „Centrum dla Rodziny”, realizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, jest skierowany do organizacji pozarządowych i grup nieformalnych z całej Polski w zakresie aktywności, wspierania rodziny, macierzyństwa i rodzicielstwa. Nabór ofert już trwa! Głównym założeniem Konkursu jest zachęcenie lokalnych organizacji pozarządowych i mieszkańców do działań dla dobra wspólnego.

 

 

Konkurs PFRON: „Aktywność i wiedza”

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wnioski należy składać do 24 kwietnia 2017 r.

 

FIO – MAŁOPOLSKA LOKALNIE

7 kwietnia br. w Auli Starostwa Powiatowego w Wieliczce odbędzie się spotkanie na temat:

„Przystąp do projektu FIO MAŁOPOLSKA LOKALNIE i skorzystaj z możliwości pozyskania mikrodotacji lub dofinansowania lokalnych przedsięwzięć do 5000 zł!”.

Zgłoszenia i szczegóły spotkania znajdują się w załączniku

załącznik:

FIO spotkanie – Wieliczka