Aktywni – Kompetentni – Samodzielni

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego Leonardo zaprasza mieszkańców woj. małopolskiego spełniających poniższe kryteria do udziału w projekcie pt. Aktywni – Kompetentni – Samodzielni.


Kandydaci do udziału w projekcie:

 • są osobami w wieku 18 – 67 lat,
 • zamieszkują teren woj. małopolskiego,
 • są osobami z doświadczeniem kryzysu psychicznego,
 • są bezrobotne, niepracujące i/lub bierne zawodowo,
 • są osobami pracującymi,
 • pochodzą z terenów powiatów zagrożonych skumulowanymi problemami społecznymi tj. powiatów, w których wartość syntetyczna wskaźnika jest niższa od średniej dla woj. małopolskiego,
 • są zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym,
 • doświadczyły wielokrotnego wykluczenia społecznego,
 • korzystają z programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa,
 • nie posiadają doświadczenia zawodowego,
 • uzyskują niskie dochody,
 • posiadają orzeczenie lub zaświadczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz osoby z niepełnosprawnościami sprzężonymi,

Aktywizacja społeczna i zawodowa osób z doświadczeniem kryzysu psychicznego, zamieszkujących województwo małopolskie to główny cel projektu. Oferujemy kompleksowe wsparcie dla uczestników, które obejmuje:

 

 • zaplanowanie indywidualnej ścieżki rozwoju dla wszystkich uczestników, dopasowanej do potrzeb i zasobów na podstawie nowoczesnej diagnostyki QEEG,
 • wsparcie psychologiczne,
 • pośrednictwo pracy, pomoc Trenera Zatrudnienia Wspieranego,
 • poradnictwo rodzinne i wsparcie terapeutyczne rodziny, z wykorzystaniem innowacyjnego podejścia, tzw. Otwartego Dialogu,
 • kursy zwiększające kompetencje i umiejętności społeczne EX-IN,
 • specjalistyczne kursy i szkolenia zawodowe,
 • płatne staże zawodowe,
 • możliwość skorzystania z mieszkania wspomaganego

Zgłoszenia udziału w rekrutacji prosimy przesyłać na adres: Fundacja „Leonardo”, osiedle Młodości 8, 31-908 Kraków

W ramach projektu Fundacja Leonardo zaplanowała przeprowadzenie 4 tur rekrutacyjnych, pierwsza tura rekrutacyjna zakończy się 15 marca br.

 

Wspólnymi siłami będziemy budować pomost pomiędzy niespełnionymi – jeszcze – możliwościami, a realizacją marzeń o stabilnym, aktywnym i satysfakcjonującym życiu zawodowym.

 

 

Kontakt:

aktywnaintegracja@fundacja-leonardo.pl

Telefon: 505 005 552

Poniedziałek – piątek

8:00 – 15: 30

Dodatkowe informacje na temat projektu i rekrutacji dostępne są w załączonych materiałach i na stronie: www.fundacja-leonardo.pl

 

Serdecznie pozdrawiamy zapraszając do owocnej współpracy,

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Paweł Łanoszka

Koordynator projektu

tel. 531 533 575

Fundacja Wspierania Rozwoju Społecznego „Leonardo”

oś. Młodości 8, 31-908 Kraków


 

Załączniki:

Karta Oceny

Plakat A2

Regulamin Uczestnictwa

Formularz zgłoszeniowy