Pierwszy konkurs w Małopolsce dla NGO-sów na działania związane z ekologią

W piątek, 17 lipca po raz pierwszy w historii Zarząd Województwa Małopolskiego ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Więcej informacji:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/srodowisko/pierwszy-konkurs-w-malopolsce-dla-ngosow-na-dzialania-zwiazane-z-ekologia