Piłka nożna dziewcząt w Łazanach

29 października   2018 roku w hali sportowej przy   Szkole Podstawowej w Łazanach odbył się „VIII Powiatowy Turniej Piłki Nożnej Dziewcząt”, zorganizowany przez UKS Sławkowice. Do udziału w zawodach zgłosiło się
7 drużyn.

Zwycięzcą w kategorii” Rocznik 2006 i młodsze” została drużyna  SP Łazany. W kategorii „Rocznik 2005- 2003” I miejsce zajęły dziewczynki z Biskupic. Kolejne miejsca: Bodzanów, Sławkowice, Łazany, Trąbki.

UKS organizował tego typu zawody po raz ósmy. Forma tych zawodów ukazała sposób na aktywne spędzanie czasu wolnego uczniom szkół podstawowych oraz dała dziewczynkom możliwość rywalizacji sportowej w dyscyplinie, która w wielu środowiskach uważana jest jako sport tylko dla chłopców. Zawody te spotkały się ponownie z bardzo pozytywnym odzewem. Cieszy fakt, że w każdej kolejnej edycji rośnie zainteresowanie tego typu zawodami.

Zawodniczki „I, II i III miejsc” otrzymały medale, a wszyscy uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami, nagrodami i upominkami dofinansowanymi przez Powiat Wielicki oraz Gminę Biskupice.