Pomoc uchodźcom z Ukrainy a podatki NGO

Wszystkie organizacje pozarządowe, które w okresie od 24 lutego 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. otrzymają darowizny lub nieodpłatne świadczenia na cele związane z przeciwdziałaniem skutkom działań wojennych na terytorium Ukrainy, nie wykazują jako przychodów wartości tych darowizn i nieodpłatnych świadczeń. Taką zasadę wprowadza Specustawa o pomocy obywatelom Ukrainy.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/pomoc-uchodzcom-z-ukrainy-a-podatki-ngo?nws_job=3abc7b78-b83a-49a0-b234-14935853f82a&utm_source=nws_job&utm_medium=email&utm_campaign=05.04.2022