PPK. Jak informować pracowników i zbierać od nich deklaracje

Realizowanie przez organizacje pozarządowe obowiązków związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi wiąże się w kwietniu z podpisaniem umowy z firmą prowadzącą PPK (obowiązek zawarcia umowy dotyczy nawet takich NGO, w których nikt do PPK nie chce przystąpić). Na podpisanie umowy jest wyznaczony termin. Ale zanim to zrobimy, trzeba najpierw ustalić sporo w samej organizacji z naszymi pracownikami. A zacząć trzeba od informacji.
Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/ppk-jak-informowac-pracownikow-i-zbierac-od-nich-deklaracje?nws_poradnik=a8f2fe5f-ed54-4e3a-85f6-c61b74cb8666&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=12.04.2021