Pracownicy, umowy, podatki, składki. Co zostało takie samo, a co zmienia się od 2022 roku

W związku z tzw. Polskim Ładem mamy w tej chwili duże zamieszanie, szczególnie jeśli chodzi o zasady ustalania wynagrodzeń, wielkości podatków i składek. Zamieszanie dotyka wszystkich pracodawców, w tym również NGO. Przedstawiamy więc najważniejsze terminy i zasady – te, które pozostały takie same jak w latach ubiegłych oraz te, które uległy zmianie z początkiem 2022 roku.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/pracownicy-umowy-podatki-skladki-co-zostalo-takie-samo-a-co-zmienia-sie-od-2022-roku?nws_job=22091776-d56c-4f18-ba16-b8655c3baabc&utm_source=nws_job&utm_medium=email&utm_campaign=12.01.2022