„PRO MEMORIA Zygmunt Kawecki, żołnierz Armii Krajowej ps. „Mars”, nauczyciel akademicki, profesor i Doktor Honoris Causa Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, specjalista w dziedzinie transportu linowego, prezes Klubu Przyjaciół Wieliczki w latach 1984-2002 – w 20 rocznicę śmierci (2003-2023)”

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW),  zaprasza 29. 11. (środa) 2023.r. na godz.16.00-tą do Wieliczki do Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, do sali „Magistrat”  na 45 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis!

Uwaga: o godz.15.15 –  spotykamy się na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce, nad  grobem Kaweckich  w kwaterze IV, rząd 9, grób 7 (brama od parkingu) – składamy kwiaty i zapalamy znicz, modlimy się.

Spotkanie jest organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka we współpracy z: rodziną Zygmunta Kaweckiego, Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie, Muzeum Armii Krajowej im. Generała Emila Fieldorfa Nila w Krakowie,  Światowym Związkiem Żołnierzy Armii Krajowej na Okręg Małopolska, Kołem Wieliczka Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej.

W programie – prelekcje- prezentacje:

1.Janina Gaudyn, wnuczka Zygmunta Kaweckiego, członek KPW – „Wszystko zaczęło się w Wieliczce…”

  1. Dr Elżbieta Kawecka-Cebula, córka Zygmunta Kaweckiego, członek KPW – „Zygmunt Kawecki w dokumentach z Instytutu Pamięci Narodowej”.
  2. Prof. dr hab. inż. Andrzej Tytko z Katedry Inżynierii Maszyn i Transportu AGH, asystent profesora Zygmunta Kaweckiego – „Tomasz Rokita, Andrzej Tytko. Wspomnienie o Profesorze Zygmuncie Kaweckim jako naukowcu, nauczycielu, wychowawcy i koledze.”
  3. Barbara Zapadlińska, redaktor naczelna bezpłatnej gazety „Panoramy Powiatu Wielickiego” – „Zygmunt Kawecki w „Panoramie Powiatu Wielickiego” i Bogusława Stanowska-Cichoń – „Wieliczan Portret Własny Profesor Zygmunt Kawecki” w piśmie „SÓL ZIEMI” .
  4. Jadwiga Duda – „Społeczna działalność Zygmunta Kaweckiego w Klubie Przyjaciół Wieliczki”.
  5. Robert Springwald z Muzeum Armii Krajowej w Krakowie – „Czy warto zwiedzić Muzeum Armii Krajowej w Krakowie?…”

7.Wspomnienia – Dyskusja.

Oprawę plastyczną spotkania tworzyć będzie wystawa pamiątek po Zygmuncie Kaweckim. Na zakończenie spotkania z koncertem piosenek górniczych i partyzanckich wystąpi wielickie Towarzystwo Śpiewacze „LUTNIA” . Spotkanie prowadzi Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół  Wieliczki”. Spotkanie jest otwarte i może uczestniczyć w nim każdy zainteresowany. ZAPRASZAMY. 

  Opracowała Jadwiga Duda