Program Dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864″

Szanowni Państwo,
w imieniu Pełnomocnika Wojewody do Spraw obchodów Stulecia Odzyskania Niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej Pani Moniki Kolasy serdecznie zapraszam na spotkanie dotyczące nowego Programu Dotacyjnego „Powstanie Styczniowe 1863-1864”., które odbędzie się w dniu 17 października br. o godzinie 12:00 w sali 201 Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie.

W spotkaniu wezmą udział:

 • kierownictwo Biura Programu Niepodległa, który będzie mówił o zasadach udzielania dotacji,
 • dyrektor  Muzeum Historii Polski, który będzie mówił o programie całych obchodów, w tym możliwości włączenia się w nie samorządów.

Z uwagi na ograniczoną miejsc na spotkanie możemy zaprosić 100 osób. O Państwa osobistym udziale decydować będzie kolejność zgłoszeń.

Potwierdzenia udziału proszę przesyłać na adres e-mai: potwierdzenia@malopolska.uw.gov.pl do dnia 13 października br.

Kilka słów o programie dotacyjnym:

Program Dotacyjny „Powstanie Styczniowe 1863-1864” jest częścią obchodów160. rocznicy Powstania Styczniowego. Ze środków nowego programu dotacyjnego będą wspierane projekty włączające społeczności lokalne w obchody tej rocznicy. Inicjatywy te powinny przyczyniać się do popularyzacji wiedzy na temat organizacji, przebiegu oraz skutków Powstania Styczniowego w kontekście budowania nowoczesnej tożsamości narodowej, politycznej i kulturowej.. W programie można wnioskować o dofinansowanie od 10 000 zł do 80 000 złotych (poziom dofinansowanie do 85% całego budżetu zadania).

O dofinansowanie w ramach programu mogą się ubiegać:

 1. samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych);
 2. organizacje pozarządowe.

Przy ocenie wniosków preferowane będą zadania, w przypadku których wnioskodawcy zadeklarują podjęcie współpracy z co najmniej jednym ze wskazanych niżej podmiotów:

 1. archiwa państwowe;
 2. przedszkola, szkoły i inne instytucje oświatowo-wychowawcze;
 3. uczelnie w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 4. instytucje kultury;
 5. organizacje pozarządowe;
 6. kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
 7. podmioty prowadzące działalność gospodarczą;
 8. Instytut Pamięci Narodowej i jego oddziały.