Program Grantów Fundacji LOTTO

Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej wspiera realizacje projektów innych organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, klubów sportowych, instytucji edukacyjnych i kulturalnych, zakładów opiekuńczych itd. poprzez udzielanie darowizn pieniężnych na zadania z obszaru sportu, kultury, edukacji, aktywizacji społeczeństwa, pomocy społecznej i ekologii.

Więcej informacji:
https://fundusze.ngo.pl/441694-program-grantow-fundacji-lotto.html?nws_important=cebf49dc-3b1a-4cab-a65c-c6a1d7a087c5&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=18.01.2024