Program Współpracy

Sprawozdanie z „Rocznego Programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2023 rok”

Załączniki:

Sprawozdanie


Roczny Program Współpracy z NGO na 2024 rok

W dniu 30 października 2023 roku Rada Powiatu Wielickiego przyjęła Roczny Program Współpracy z NGO na 2024 rok.
Uchwała i treść Programu Współpracy w załącznikach:

Roczny Program Współpracy z NGO na 2024 rok

Uchwała Rady Powiatu


Roczny Program Współpracy z NGO na 2023 rok

Załączniki:

Roczny Program Współpracy z NGO na 2023 rok

Uchwała Rady Powiatu


Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy z NGO za 2022 rok.
Na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2023 roku Zarząd Powiatu Wielickiego przedstawił Radzie Powiatu Wielickiego sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu  współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2022 rok”

Załączniki:

Sprawozdanie


Roczny Program Współpracy z NGO na 2022 rok

Załączniki:

Roczny Program Współpracy z NGO na 2022 rok

Uchwała Rady Powiatu

Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu współpracy z NGO za 2021 rok.
Na posiedzeniu w dniu 24 maja 2021 roku Zarząd Powiatu Wielickiego przedstawił Radzie Powiatu Wielickiego sprawozdanie z realizacji „Rocznego Programu  współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2021 rok”

Załączniki:

Sprawozdanie

Roczny Program Współpracy z NGO na 2021 rok.

Załączniki:

Uchwała Rady Powiatu

Załącznik do uchwały Rady

Sprawozdanie z „Rocznego Programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2019 rok.

Załącznik:

Sprawozdanie

Roczny Program Współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2020 rok

Załącznik:

Roczny Program Współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2020 rok

Sprawozdanie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wielickiego z NGO za 2018 rok

Załączniki:

Sprawozdanie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wielickiego z NGO za 2018 rok

Roczny program współpracy z NGO na 2019 rok.

Załączniki:

Roczny program współpracy z NGO na 2019 rok.

SPRAWOZDANIE z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2017 rok”

Załączniki:
SPRAWOZDANIE

Roczny program współpracy z NGO na 2018 rok.

Załączniki:
Roczny program współpracy z NGO na 2018 rok.
Uchwała

Roczny program współpracy z NGO na 2017 rok.

Roczny program współpracy z NGO na 2017 rok.

Roczny program współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2018 rok.

Załączniki:
Program współpracy

Uchwała