Program Współpracy

Sprawozdanie z „Rocznego Programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2019 rok.

Załącznik:

Sprawozdanie

Roczny Program Współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2020 rok

Załącznik:

Roczny Program Współpracy Powiatu Wielickiego z NGO na 2020 rok

Sprawozdanie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wielickiego z NGO za 2018 rok

Załączniki:

Sprawozdanie Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wielickiego z NGO za 2018 rok

Roczny program współpracy z NGO na 2019 rok.

Załączniki:

Roczny program współpracy z NGO na 2019 rok.

SPRAWOZDANIE z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2017 rok”

Załączniki:
SPRAWOZDANIE

Roczny program współpracy z NGO na 2018 rok.

Załączniki:
Roczny program współpracy z NGO na 2018 rok.
Uchwała

Roczny program współpracy z NGO na 2017 rok.

Roczny program współpracy z NGO na 2017 rok.

Roczny program współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2018 rok.

Załączniki:
Program współpracy

Uchwała