Prowadzimy UEPIK więc nie składamy sprawozdania finansowego. Czy to prawda?

Wybór i prowadzenie uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów zwalnia organizację pozarządową z obowiązków dotyczących sprawozdania finansowego. Jednak nie zawsze od razu jesteśmy zwolnieni. Kiedy tak naprawdę przestajemy składać sprawozdania prowadząc uproszczoną ewidencję? Jakie znaczenie ma moment wyboru UEPIK i moment zgłoszenia tego wyboru do urzędu skarbowego?

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/prowadzimy-uepik-wiec-nie-skladamy-sprawozdania-finansowego-czy-to-prawda?nws_poradnik=626a40e3-3352-4f1a-ad5d-57f0607c6f86&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=26.06.2023