Przesuwanie terminów. Plany dotyczą CIT. Co ze sprawozdaniami finansowymi?

Organizacje pozarządowe sporządzają w marcu sprawozdania finansowe oraz deklaracje CIT-8. To dwa różne obowiązki. Czy oba marcowe terminy – sprawozdawczy i dotyczący deklaracji CIT-8 – zostaną przesunięte w związku z koronawirusem? Ostatecznie jeszcze nie wiadomo, ale przede wszystkim trzeba odróżniać od siebie sprawozdania i CIT. Porządkujemy.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/przesuwanie-terminow-plany-dotycza-cit-co-ze-sprawozdaniami-finansowymi?nws_job=199b69e6-7acb-4227-9f95-45cf6adf58dc&utm_source=nws_job&utm_medium=email&utm_campaign=24.03.2020