Ratujmy zabytki wielickiego cmentarza – 1.11. 2021 r. XVI kwesta

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW) organizuje  16.ty Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, który w dniu Wszystkich Świętych 1.11. (poniedziałek) 2021 r. w godz. od 8.00 do 16.00-tej przeprowadzi kwestę na wielickim cmentarzu. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na II etap prac konserwatorskich grobu rodziny Kałużów – nauczycielki Antoniny Kałużanki, lat 29  ze  Szkoły Wydziałowej Żeńskiej w Wieliczce zmarłej w 1902 r. znajdującym się   w kwaterze VII.  Obejmie on konserwację metalowego ogródka, który pierwotnie znajdował się na tym grobie.  I etap prac renowacji grobu wykonano w 2020 r. za kwotę 16.103 zł.39 gr. zebraną w wyniku XIV kwesty zorganizowanej 1.11.2019 r.

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” otrzymało zgodę na XVI kwestę na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce  1.11.2021 r. nr 2021/2683/CR z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie.

 Zwracamy się także  z prośbą o dokonywanie wpłat na ten cel na  konto Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce w  Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce przy  ul. Kilińskiego 2 nr: 90 86 190006 0010 0200 7852 0004. Za każdą wpłatę dziękujemy.

Opracowała Jadwiga Duda, prezes Zarządu  KPW