Ratujmy zabytki wielickiego cmentarza – 1.11. 2022 r. XVII kwesta

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki”(KPW) organizuje  17.ty Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, który w dniu Wszystkich Świętych 1.11. (wtorek) 2022 r. w godz. od 8.00 do 16.00-tej przeprowadzi kwestę na wielickim cmentarzu. Otrzymaliśmy zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie nr: 2022/4425/OR na 17.ta kwestę. Zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na renowację zabytkowego pomnika nagrobnego Johna Fritscha z 1863 r. i jego krewnych w kwaterze 10 a. Koszt renowacji 15.141 zł 86 gr.

W 2022 r.  wykonano  II etap prac konserwatorskich grobu rodziny Kałużów – nauczycielki Antoniny Kałużanki, lat 29  ze  Szkoły Wydziałowej Żeńskiej w Wieliczce zmarłej w 1902 r. znajdującym się   w kwaterze VII.  Dokonano  konserwacji metalowego ogródka długości 8 m, który pierwotnie znajdował się na tym grobie.   Koszt konserwacji wyniósł 10 485 zł 75 gr. i został pokryty z XV zbiórki w 2020 r. i XVI kwesty z 2021 r.    I etap prac renowacji grobu wykonano w 2020 r. za kwotę 16.103 zł.39 gr. zebraną w wyniku XIV kwesty zorganizowanej 1.11.2019 r. Łącznie na renowacje tego  grobu wydano 26. 589 zł 14 gr.

1.11.b.r. w 17-tej kweście bierze udział 150 wolontariuszy, a wśród nich: członkowie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, radni Rady Miejskiej w Wieliczce,   uczniowie wielickich szkól:  Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pod opieką nauczycieli: Michała Burmera i Dariusza Tańculi, Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczycielki Melanii Gurgul, Szkoły Podstawowej nr 3 pod opieka nauczycielki Marzeny Nawrockiej, harcerze i harcerki Hufca ZHP w Wieliczce z komendant Anna Hałatek.

Zwracamy się  z prośbą o dokonywanie wpłat na ratowanie zabytkowych nagrobków wielickiego cmentarza na  konto Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce w  Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce przy  ul. Kilińskiego 2 nr: 90 86 190006 0010 0200 7852 0004. Za każdą wpłatę dziękujemy.

Opracowała Jadwiga Duda, prezes Zarządu  KPW