Ratujmy zabytki wielickiego cmentarza – 1.11. 2023 r. XVIII kwesta

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) organizuje  18.ty Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, który w dniu Wszystkich Świętych 1.11. (środa) 2023 r. w godz. od 8.00 do 16.00-tej przeprowadzi po raz 18-ty  kwestę na wielickim cmentarzu aby zebrać fundusze na ratowanie kolejnych zabytkowych nagrobków tej nekropolii.  W 2022 r.  wykonano  II etap prac konserwatorskich grobu rodziny Kałużów – nauczycielki Antoniny Kałużanki, lat 29  ze  Szkoły Wydziałowej Żeńskiej w Wieliczce zmarłej w 1902 r. znajdującym się   w kwaterze VII. Łącznie na renowacje tego  grobu wydano 26. 589 zł 14 gr. Wykonano także renowację pomnika nagrobnego Johna Fritscha z 1863 r. i jego krewnych w kwaterze 10 a. za  kwotę 15.141 zł 86 gr.

 25.03. 2023 r. uchwałą Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” uchwałą nr 5/XVIII/2023 r. powołało XVIII Społeczny Komitet Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce. Otrzymaliśmy zgodę Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie nr: 2023/4260/OR na przeprowadzenie  XVIII zbiórki publicznej  na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce (patrz: zbiorkipubliczne gov.pl  – LINK indywidualnej zbiórki)

1.11. 2023 r. na wielickim cmentarzu  w godzinach od 8.00-ej do 16.00-tej prowadzimy zbiórkę publiczną w celu  zebrania społecznych  funduszy na  renowację dwóch zabytkowych pomników   nagrobków nr 11 i  nr 12 w kwaterze 10a cmentarza w Wieliczce. (foto 3332) W kweście do puszek  bierze udział 150 wolontariuszy, a wśród nich: członkowie Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”, radni Rady Miejskiej w Wieliczce,   uczniowie wielickich szkół:  Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego pod opieką nauczycieli: Michała Burmera i Dariusza Tańculi, Liceum Ogólnokształcącego pod opieką nauczycielek Melanii Gurgul i Bożeny Petryszak, Szkoły Podstawowej nr 1 pod opieka nauczyciela Jakuba Pieczary, zuchy, harcerze, harcerki Hufca ZHP w Wieliczce z komendant Anną Hałatek. Dziękujemy firmie Grupa Press Art kierowanej przez Ryszarda Tatomira z Wieliczki za druk cegiełek i afiszy na 18-tą kwestę. Odwiedzających wielicki cmentarz prosimy o datki. Dziękujemy za każdy grosz.

Zwracamy się  z prośbą także o dokonywanie wpłat na ratowanie zabytkowych nagrobków wielickiego cmentarza na  konto Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce w  Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce przy  ul. Kilińskiego 2 nr: 90 86 190006 0010 0200 7852 0004. Za każdą wpłatę dziękujemy.

Opracowała Jadwiga Duda, prezes Zarządu  KPW