Ratujmy zabytki na wielickim cmentarzu

W Dniu Wszystkich Świętych -1 listopada (środa) br. na Cmentarzu Komunalnym w Wieliczce w godzinach od 8.00-16.00 odbędzie się XII kwesta, której celem jest zebranie pieniędzy  na ratowanie zabytkowych nagrobków tej nekropoli. Kwestę organizuje Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) na podstawie uchwały walnego zebrania z 16.09.b.r. o powołaniu XII Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce, i  zgody   Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie nr 2017/4431/OR.  Do Komitetu poprzez złożenie deklaracji   zgłosili się  ponad 130 osób. To członkowie Klubu, uczniowie i nauczyciele Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce pod opieką nauczycieli historii: Michała Burmera i Dariusza Tańculi, Liceum Ogólnokształcącego w Wieliczce zorganizowani przez nauczycielki historii: Bożenę Marciniak, członek KPW i Dorotę Czajowską , Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce pod opieką Marzeny Nawrockiej, harcerze  z 3 drużyny „Solna DeHa” Hufca Wieliczka z drużynową Natalią Jarosik i opiekunem Jakubem Żakiem  zgłoszeni przez harcmistrz Ewę Ptasznik, przedstawiciele władz miasta: Piotr Krupa, Rafał Ślęczka-zastępcy Burmistrza, Tomasz Batko, student V roku prawa UJ. Członkowie Komitetu jako wolontariusze (wielu z nich kwestuje  trzeci raz) oznaczeni identyfikatorami  będą kwestarzami proszącymi odwiedzających groby bliskich o datki do puszek. Darczyńcom będą ofiarować cegiełki na  ratowanie zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce z nagrobkiem Józefy Diehlówny z 1912 r. w kwaterze X, który odnowiono w 2016 r. za kwotę 16.652,05 zł.

W Szkole Podstawowej w Janowicach  nauczycielka Aleksandra Pasek, członek KPW, organizuje kwestę wśród nauczycieli i uczniów a zebrane fundusze zostaną przelane na konto nr: 90 861 90006 0010 0200 7852 0004 Społecznego Komitetu Ratowania Zabytków Cmentarza Komunalnego w Wieliczce w Małopolskim Banku Spółdzielczym w Wieliczce.

Zebrane  w wyniku XII kwesty fundusze zostaną przeznaczone na renowację nagrobka Jana Hojarczyk w kwaterze II, budowniczego miejskiego, projektanta wielu budynków z przełomu XIX i XX w. oraz grobowców na cmentarzu wielickim,  zmarłego w 1916 r., oraz nagrobka Andrzeja i Alojzego Procnerów w kwaterze VII. Andrzej zmarł w 1861 r. był nauczycielem a Alojzy  w 1918 r. – jeden z nich był uczestnikiem Wiosny Ludów na Węgrzech adiutantem Józefa Bema.

Odwiedzających groby na wielickim cmentarzu prosimy o datki do puszek. Kwestarzom i ofiarodawcom – Dziękujemy.

W imieniu Zarządu Klubu Przyjaciół Wieliczki: Jadwiga Duda, prezes, Anna Kisiel, skarbnik, Hanna Kozioł , sekretarz.