RDPP. Co robimy dla III sektora w sytuacji kryzysowej?

Rada Działalności Pożytku Publicznego zbiera problemy NGO-sów związane z koronawirusem i postuluje rozwiązania. Publikujemy informacje o propozycjach wypracowanych w gronie pozarządowych członków RDPP w nadziei, że zgłoszone postulaty nie pozostaną bez odzewu.

Więcej informacji:

https://publicystyka.ngo.pl/rdpp-co-robimy-dla-iii-sektora-w-sytuacji-kryzysowej?nws_important=a334bc4a-a1ca-4cec-9967-abb7e481c1bd&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=23.03.2020