Regiony# REGIONALIZMY# MAŁE OJCZYZNY

Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW),  zaprasza 25.01. (środa) 2023.r. na godz.16.00-tą na 35 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie” Bis! „Rocznik „Małopolska-regiony-regionalizmy-małe ojczyzny” tomy: 23 (2021) i  24 (2022) a w nim m.in.  „Działalność Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” w latach 2017-2022”.

Spotkanie odbywa się pod patronatem honorowym Burmistrza Miasta i Gminy Wieliczka  i Marszałka Województwa Małopolskiego.  Jest organizowane we współpracy z  Wojewódzką Biblioteką Publiczną w Krakowie, Małopolskim Związkiem Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie.

Na wstępnie spotkania występ grupy dziecięcej Zespołu Pieśni i Tańca „Pogórze Wielickie” z Raciborska pt. „Obrazek krakowski z kolędami” z choreografem Januszem Przepiórą i   kierownikiem muzycznym Maciejem Ziobro. Zespół działa pod opieką Stowarzyszenia „Pogórze Wielickie”.

  1. Słowo wstępne: Jerzy Woźniakiewicz, dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Krakowie, Iwona Górny, redaktor wydawniczy rocznika „Małopolska: regiony-regionalizmy-małe ojczyzny”, Barbara Miszczyk, prezes Małopolskiego Związku Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie.
  2. Prelekcje-prezentacje:

– Teresa Ortyl – „Od typografii – nad obłoki. Witolda Chomicza związki z Ziemią Sadecką i jej folklorem”.

– Tatiana Midura – „Pamięć o mogiłach epidemicznych – przykład Parafii Zagórsko”.

– Mateusz Radomski – „Powrót po latach (recenzja. Partyzanckie wspomnienia, T. 3, red. Konrad Kulig, Mateusz Radomski, Olkusz 2021)

–  Dorota Strojnowska – „Projekt Dobry Sąsiad – dobra pamięć”.

– Andrzej Bogunia-Baczyński – „Pytlówka”. Wspomnienie wycieczki dialektologicznej polonistów.”

–  Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół  Wieliczki”.  -„Działalność Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” w latach 2017-2022.”

Spotkanie prowadzi Jadwiga Duda,  prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół  Wieliczki”.  

Opracowała Jadwiga Dud