REJS ROKU POWIATU WIELICKIEGO 2017

Stowarzyszenie Promocji i Rozwoju Szarowa przypomina o trwającym konkursie „Rejs Roku Powiatu Wielickiego 2017”.