Rozgrzewamy Polskie Serca – Wspieramy inicjatywy pielęgnujące lokalną kulturę, tradycję i historię. Program grantowy dla organizacji pozarządowych

Celem Programu Rozgrzewamy Polskie Serca jest wspieranie inicjatyw działających na rzecz integracji lokalnej społeczności wokół: kultury, tradycji, wydarzenia lub pamięci historycznej. Podejmowane inicjatywy mają budować kapitał społeczny na lokalnym poziomie. Program prowadzony jest z myślą o tych, którzy mają pomysł i energię, żeby pielęgnować lokalną tradycję, historię i kulturę.

Więcej informacji:
https://rozgrzewamypolskieserca.pl/?utm_medium=mailing&utm_source=ngo&utm_campaign=newsletter