Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury fizycznej

14 lipca br. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu II edycji  otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.
Treść uchwały oraz wykaz zadań,  które zostały dofinansowane oraz ofert, które nie otrzymały dofinansowania  – w załącznikach: