Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert – upowszechnianie kultury fizycznej

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 6 czerwca 2022 roku podjął uchwalę  w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.

Wykaz ofert dofinansowanych oraz ofert, które nie otrzymały dofinansowania – poniżej w załącznikach: