Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu ofert -upowszechnianie kultury

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 6 czerwca 2022 roku podjął uchwalę  w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury.

Wykaz ofert dofinansowanych oraz ofert, które nie otrzymały dofinansowania – poniżej w załącznikach: