Rozstrzygnięcie II edycji otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2023 roku celu publicznego służącego rozwojowi sportu oraz kontroli wykorzystania dotacji na terenie Powiatu Wielickiego.

 W dniu 19 czerwca 2023  roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję w sprawie rozstrzygnięcia  II edycji otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2023 roku celu publicznego służącego rozwojowi sportu oraz kontroli wykorzystania dotacji na terenie Powiatu Wielickiego.

Wykaz projektów, na które została przyznana dotacja zawiera załącznik nr 1, wykaz projektów, na które  nie została  udzielona dotacja zawiera załącznik nr 2