Rozstrzygnięcie II edycji projektów 2024 r. – dotacje dla klubów sportowych

W dniu 5 lipca br.  Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu II edycji otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2024 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawiania sportu oraz zwiększeniu dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

Uchwała zarządu, wykaz projektów dofinansowanych oraz wykaz projektów, które nie otrzymały dotacji – w załącznikach: