Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zdań publicznych w dziedzicznie upowszechniania kultury fizycznej

8 marca 2021 rokoku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął  decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.

Wykaz ofert, które otrzymały dofinansowanie zawiera załącznik nr 1 do uchwały”

Wykaz ofert, które nie otrzymały dotacji zawiera załącznik nr 2 do uchwały