uchwała o rozstrzygnięciu konkursu – ochrona zdrowia