Rozstrzygnięcie konkursu ofert – upowszechnianie kultury fizycznej

28 lutego 2022 r. Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2022 roku w dziedzinie upowszechniania kultury fizycznej.
Szczegóły w załącznikach: