Rozstrzygnięcie konkursu projektów – dotacje dla klubów sportowych

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 6 czerwca 2022 roku podjął decyzję o w sprawie rozstrzygnięcia II edycji otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2022 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawiania sportu oraz zwiększenie dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

Wykaz dofinansowanych projektów – w załącznikach poniżej