Rozstrzygnięcie konkursu projektów – dotacje dla klubów sportowych

W dniu 13 lutego br.  Zarząd Powiatu Wielickiego podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu projektów dla realizacji w 2023 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawiania sportu oraz zwiększenia dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.

Szczegóły (- wykaz projektów dofinansowanych ) w załączniku: