Rozstrzygnięcie konkursu projektów – dotacje dla klubów sportowych

14 lutego 2022 roku Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwalę o przyznaniu dotacji w otwartym konkursie [projektów dla realizacji w 2022 roku celu publicznego służącego poprawie warunków uprawiania sportu oraz zwiększaniu dostępności społeczności lokalnej do działalności sportowej.
Szczegóły w załączniku: