Rozstrzygnięcie konkursu projektów o dotacje w 2018 roku dla klubów sportowych

W dniu 8 stycznia br.,  Zarząd Powiatu Wielickiego podjął uchwałę  w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu projektów dla realizacji
w 2018 roku celów publicznych służących poprawie warunków uprawiania sportu na terenie Powiatu Wielickiego, zwiększeniu dostępności mieszkańców do działalności sportowej, popularyzacji uprawiania sportu dla podnoszenia sprawności fizycznej oraz kreowaniu pozytywnego wizerunku Powiatu Wielickiego poprzez współzawodnictwo sportowe na wszelkich poziomach.

uchwała o rozstrzygnięciu konkursu

zał. Wykaz klubów i dotacji 

zał. Wykaz podmiotów bez dotacji