Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert 2020 – kultura fizyczna

Zarząd Powiatu Wielickiego na posiedzeniu w dniu 27 lutego br. podjął uchwałę o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2020 roju w dziedzinie kultury fizycznej.

Szczegóły w załącznikach