uchwała o rozstrzygnięciu konkursu – upowszechnianie kultury