Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert – upowszechnianie turystyki w 2023 roku

29 marca 2023 r. Zarząd Powiatu Wielickiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Wielickiego w 2023 roku w dziedzinie upowszechniania turystki.

Szczegóły z załącznikach: