Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2020 roku w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody

Zarząd Powiatu Wielickiego w dniu 23 marca 2020 roku podjął decyzję o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert  w dziedzinie ochrony środowiska i przyrody „Pszczoła w Powiecie Wielickim”

Szczegóły w załącznikach