Solidarna Kultura 2022

Zarząd Województwa Małopolskiego zaprasza organizacje pozarządowe do udziału w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w dziedzinie kultury w 2022 roku pn. „Solidarna Kultura”. O dofinansowanie w ramach konkursu mogą ubiegać się przedsięwzięcia mające na celu integrację mieszkańców Małopolski ze społecznością ukraińską, która opuściła swój kraj w związku z trwającym konfliktem zbrojnym.

Więcej informacji:
https://www.malopolska.pl/aktualnosci/kultura/solidarna-kultura-2022