Spotkanie seniorów w Kokotowie

8 grudnia w świetlicy środowiskowej w Kokotowie odbyło się spotkanie Seniorów.

Spotkanie odbyło się z inicjatywy sołtys sołectwa Ewy Chlebdy- Liszki  a zostało przygotowanie przez Radę Sołecką, Koło Gospodyń Wiejskich oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Kokotowa.

Przybyłych gości odwiedził Święty Mikołaj i wszystkich obdarował słodkościami.

Ten dzień był okazją do ciekawych rozmów,  wspomnień  i integracji mieszkańców. Najstarsi mieszkańcy mogli wspólnie spędzić czas przy kawie i słodkim poczęstunku.