Spotkanie z NGO w ramach konsultacji społecznych Rocznego Programu Współpracy z NGO na 2019 r.

Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa   Powiatowego w Wieliczce zaprasza do udziału w spotkaniu zorganizowanym w ramach trwających
do 13 września 2018 roku konsultacji społecznych w sprawie przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Wielickiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalności pożytku publicznego na terenie powiatu wielickiego w zakresie odpowiadającym jego zadaniom – na 2019 rok”.     

 Spotkanie odbędzie się 7 września br. w nowej siedzibie Starostwa Powiatowego w Wieliczce, RYNEK GÓRNY 2  (aula)  o godz. 15.30

Zarządzenie Starosty

 zał. 1 – projekt uchwały Rady

zał. 1 formularz ankiety