Sprawozdanie NGO za 2019 r. Co robimy z WYNIKIEM?

Ustawa o rachunkowości określa wzór sprawozdania dostosowany do specyfiki NGO-sów. Przy sprawozdaniach za rok 2019, składanych w roku 2020, korzystamy z załącznika 6 do ustawy o rachunkowości. Wzór ten lepiej oddaje obraz finansów organizacji, jednak niektóre elementy i zasady stosowane przy tym wzorze będą niezgodne z przyzwyczajeniami NGO z lat wcześniejszych.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/sprawozdanie-ngo-za-2019-r-co-robimy-z-wynikiem?nws_important=817d2144-b506-4cca-9dc3-c83095886cc5&utm_source=nws_important&utm_medium=email&utm_campaign=24.02.2020