Starosta bada, czy organizacja działa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

Starosta i prezydent miasta na prawach powiatu to organy administracji publicznej, które mają nadzór nad organizacjami, posiadającymi siedzibę na ich terenie. Co to oznacza? Wyjaśniamy.

Więcej informacji:
https://publicystyka.ngo.pl/starosta-bada-czy-organizacja-dziala-zgodnie-z-obowiazujacymi-przepisami-prawa?nws_poradnik=f018fa73-fcd0-49a4-91ef-f45c4a4c7fcc&utm_source=nws_poradnik&utm_medium=email&utm_campaign=19.02.2024