Start do kariery osób niepełnosprawnych

 

Stowarzyszenie Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dziecka” od czerwca realizuje projektu „Start do kariery”.

Projekt zakładający reintegrację społeczną i zawodową osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Wielickiego, realizowany jest przy udziale dofinansowania z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Osoby niepełnosprawne biorące w nim udział, od lipca uczestniczą w szeregu zajęć aktywizujących zawodowo. Spotkania odbywają się w Wiejskim Domu Kultury w Gruszkach. Warsztaty są podzielone na zajęcia mające na celu nabycie umiejętności poruszania się po otwartym rynku pracy, jak na przykład przygotowanie dokumentów aplikacyjnych, przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej, poprawnego zachowania się w miejscu pracy itp. Zawierają również podstawy praw i obowiązków pracownika, poruszania się poza miejscem zamieszkania i korzystania z komunikacji miejskiej.

Oprócz tego odbywają się także treningi przygotowujące do określonych form pracy jak np. warsztat obsługi biurowej, obsługi klienta, warsztaty stolarskie, porządkowe, ogrodnicze i  dekoratorskie. Są to warsztaty typowo praktyczne, w trakcie których uczestnicy maja możliwość spróbowania swoich sił wykonując specyficzne zadania manualne, jak i  wcielenia się określone role w trakcie odgrywania scenek np. obsługi klienta.

Wszystkie warsztaty i spotkania pomagają osobom niepełnosprawnym nie tylko w nabyciu nowych umiejętności, ale także przełamywać własne ograniczenia, bariery i uwierzyć że niepełnosprawność nie jest powodem do wykluczenia z obszaru zawodowego.

Autor: Monika Janioł

Fot.Monika Janioł