Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” (KPW) zaprasza

18 grudnia (wtorek) 2018 r. do CKiT

– o godz. 16.15 – na 13 spotkanie z cyklu „O Wieliczce piszą…” „Regionalista Małopolski” zeszyt 18. (Małopolski Związek Regionalnych Towarzystw Kultury w Krakowie, 2018)

–  o godz. 17.30 –  na 58 spotkanie z cyklu „Z kart historii Polski i Wieliczki” –„Wspomnienie o Leopoldzie Lis Kuli (1896-1919), jednym z najmłodszych oficerów Legionów Polskich” – Anna Kisiel z KPW, powinowata L. Lis Kuli.

Pamiętamy o 37 rocznicy wprowadzenia w Polsce  stanu wojennego 13.12.1981 r. – prezentacja biogramu śp. Lecha Kołodziejczyka (1942- 2018) i filmu pt. „Niewidzialni drukarze”.

Spotkania prowadzi Jadwiga Duda, prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” WSTĘP WOLNY – ZAPRASZAMY