Stowarzyszenie ŚDS Przyjaciół „JESTEŚMY” w Warszawie

Stowarzyszenie Przyjaciół Środowiskowego Domu Samopomocy w Tomaszkowicach ,,JESTEŚMY” podsumował realizację projektu ,,Poznajemy Warszawę”. Projekt został dofinansowany przez Powiat Wielicki i Gminę Biskupice, obejmował 3 dniowy pobyt 40 osób w Warszawie. Zadanie skierowane było do 40 mieszkańców powiatu wielickiego a miał na celu propagowanie aktywnego wypoczynku wśród osób niepełnosprawnych i ich rodzin. Udział uczestników w trzydniowym pobycie w Warszawie przyczynił się do wzmocnienia udziału osób niepełnosprawnych w turystyce i aktywnym wypoczynku.

W dniu 3 lipca 2019 roku wyruszyliśmy na trzydniową wycieczkę,
którą rozpoczęliśmy od zwiedzania miejsca nazywanego „najszczęśliwszym w Warszawie”, czyli Łazienek Królewskich oraz miejsce, które pomaga zrozumieć współczesną Warszawę – Muzeum Powstania Warszawskiego. Drugi dzień pobytu w stolicy rozpoczęliśmy od zwiedzania Sejmu RP, a następnie podążyliśmy do Pałacu Kultury i Nauki. Na deser drugiego dnia zostawiliśmy zwiedzanie Placu Zamkowego, Zamku Królewskiego oraz najstarszego placu Warszawy, jakim jest Rynek Starego Miasta. Trzeci dzień upłynął nam na zwiedzaniu Centrum Nauki Kopernik gdzie znajduje się około 400 eksponatów na wystawach stałych i wystawie czasowej, miejsce gdzie mogliśmy poznać zjawiska fizyczne z uśmiechem na twarzy. MIEJSCE GDZIE MOŻNA SPĘDZIĆ CAŁY DZIEŃ. Tuż przed nim udaliśmy się na spacer alejami Ogrodu Saskiego, z którego przeszliśmy pod Grób Nieznanego Żołnierza i Plac Piłsudskiego. Następnie ulicami Krakowskiego Przedmieścia udaliśmy się pod największy pałac w stolicy tj. Pałac Prezydencki. Ostatnim punktem podczas naszego trzydniowego pobytu w Warszawie był Stadion Narodowy, który jest najnowocześniejszą, wielofunkcyjną areną wydarzeń sportowych, muzycznych i rozrywkowych. Zmęczeni, ale zadowoleni udaliśmy się w drogę powrotną, snując plany na koleją wspaniałą wycieczkę.

W środę 11 września 2019 r. odbyło się uroczyste podsumowanie projektu pn. „Poznajemy Warszawę”. Wspólnie z uczestnikami projektu i zaproszonymi gośćmi – przedstawicielami władz Powiatu Wielickiego i Gminy Biskupice „przeszliśmy” jeszcze raz przez warte poznania miejsca w stolicy. Wspomnienia przy kawie, galeria zdjęć, podziękowania dla uczestników projektu umiliły nam bardzo tą chwilę.

Koordynator projektu Elżbieta Duda
Tekst: I.B, E.D