Sukces na X Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego KGW

W niedzielę 6 października w Jabłonce odbył się 10. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich. Powiat Wielicki reprezentowało Koło Gospodyń Wiejskich z Kokotowa.
Panie wróciły nagrodzone w każdej kategorii: ll miejsce za potrawę, dwa lll miejsca za scenkę i pieśni ludowe oraz wyróżnienie za różdżkę weselną.
Komisja Artystyczna podkreśla systematyczny wzrost poziomu merytoryczno-artystycznego prezentacji Stowarzyszeń i Kół na przestrzeni minionych dziesięciu lat przeglądu. Cieszymy się z widocznego wzrostu świadomości w zakresie funkcjonowania obyczajowości w tradycyjnej kulturze wsi. Dotyczy to zarówno realizacji samych widowisk zwyczajowo- obrzędowych, jak też innych elementów folkloru jak strój, muzyka czy wykonywanie dawnych rekwizytów. Coraz powszechniejszy udział mężczyzn w widowiskach kół gospodyń wiejskich sprawia, że stają się one coraz bardziej wiarygodne i ukazują pełniejszy kontekst wiejskiej obyczajowości. Małopolski Przegląd Dorobku Artystycznego i Kulinarnego Kół Gospodyń Wiejskich to ważne przedsięwzięcie, podczas którego możemy podziwiać ogromne bogactwo i różnorodność kulturową Małopolski.”
Renata Palińska
Przewodnicząca KGW Kokotów