Trwa Konkurs Grantowy Kulczyk Foundation

8. edycja Konkursu Grantowego Kulczyk Foundation realizowana jest na nowych zasadach – wsparcie finansowe mogą uzyskać inicjatywy prowadzone przez kobiety lub realizujące projekty, których celem jest poprawa sytuacji kobiet i dziewcząt dyskryminowanych ze względu na płeć.

Więcej informacji:

https://fundusze.ngo.pl/318709-konkurs-grantowy-kulczyk-foundation.html?nws_funds=baea7c27-7627-4722-920a-44481f325f13&utm_source=nws_funds&utm_medium=email&utm_campaign=14.05.2020