Turniej szachowy w Magistracie

Burmistrz Miasta i Gminy Wieliczka, Stowarzyszenie „Klub Przyjaciół Wieliczki” Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Wieliczce zapraszają na Turniej Szachowy w ramach „Dni Świętej Kingi”o Puchar Przejściowy „Pierścień Świętej Kingi”. Turniej odbędzie się
w sobotę, 24 lipca 2021 r. o godz.  10.00 w sali „Magistrat” w Wieliczce, ul. Powstania Warszawskiego 1.

 W zawodach mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe na terenie Gminy Wieliczka i spoza gminy. System rozgrywek – szwajcarski na dystansie 5 rund. Tempo gry 15 minut na partię dla zawodnika.
Grupa A (zawodniczki i zawodnicy) – rocznik 2008 i starsi – turniej o Puchar Przejściowy „Pierścień Świętej Kingi”.
Grupa B (dziewczęta i chłopcy) – rocznik 2009 i młodsi (do lat 12)

Kojarzenie komputerowe. Miejsca w turnieju będą ustalone na podstawie ilości zdobytych punktów. W przypadku równości o miejscach zadecydują kolejno:
– wartościowanie średnie Buchholza, – wartościowanie pełne Buchholza, – liczba zwycięstw, – progres, – uzyskany ranking.   Sędziowie:      Andrzej Irlik – sędzia główny, sędzia klasy międzynarodowej.    

Ostateczna interpretacja regulaminu oraz prawo dokonania niezbędnych zmian przysługuje sędziemu głównemu turnieju.  Organizatorzy przewidują nagrody rzeczowe i dyplomy za miejsca I – III zarówno wśród kobiet jak i mężczyzn a dla pozostałych uczestników zgłoszonych w terminie upominki.
        Zgłoszenia do dnia 22 lipca 2021 r. prosimy przesyłać na adres mailowy a.irlik.mos@gmail.com , można także dokonywać rejestracji za pomocą formularza na stronie www.chessarbiter.com . Przy zgłoszeniu proszę podać: nazwisko i imię, datę urodzenia, kategorię, ranking, miejscowość lub szkołę, ewentualnie klub szachowy. Łączny limit miejsc w obu grupach 50.

Uwagi:          Potwierdzanie udziału w turnieju w dniu zawodów od godz. 9.45.
Planowane zakończenie turnieju około godziny 13.00. Uczestnicy zawodów ubezpieczają się we własnym zakresie. Ostateczna interpretacja komunikatu należy do organizatora. Za zachowanie zawodników małoletnich odpowiadają ich opiekunowie. Obowiązują aktualne przepisy FIDE i Kodeksu Szachowego PZSzach. Udział w turnieju oznacza zgodę na publikację danych oraz wizerunku (zdjęcia) w materiałach organizatora na potrzeby dokumentacji oraz promocji zawodów (ustawa o ochronie danych osobowych Dz. U. 2016 poz. 922). Udział w turnieju oznacza akceptację komunikatu przez zawodnika i opiekunów prawnych dziecka. Turniej odbędzie się w obowiązujących warunkach bezpieczeństwa sanitarnego ze względu na COVID-19.