Uchwała o rozstrzygnięciu naboru wniosków o dotacje na zabytki na 2022 rok.

Rada Powiatu Wielickiego w dniu 28 lutego 2022 roku podjęła uchwałę o przydzieleniu na 2022 roku dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków położonych na terenie Powiatu Wielickiego.

Szczegóły w załącznikach: